Skogstur.


Nästa år ska jag ha semester.


När hela sommaren känns som en fest man inte är bjuden till.